Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.11.2019 Prevádzkovanie verejného vodovodu obce Vydrník za november 2019
1900364
104.04 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS, s.r.o. 02.11.2019 07.11.2019
08.11.2019 Poplatky za telekomunikačné služby
8245050690
77.99 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 01.11.2019 07.11.2019
08.11.2019 Poplatky za telekomunikačné služby
8245049710
74.14 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 01.11.2019 06.11.2019
08.11.2019 Elektrina - dodávka a distribúcia
7462572534
947.00 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 01.11.2019 04.11.2019
08.11.2019 Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
1019111965
42.00 € s DPH Obec Vydrník Osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.11.2019 04.11.2019
08.11.2019 Fakturujeme Vám za audit konsolidovanej účtovnej závierky Vašej obce a overenie VS za rok 2018 v zmysle zmluvy č. 9/2017
190612
480.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Veronika Kutková 05.11.2019 04.11.2019
08.11.2019 V zmysle zmluvy č.205/2019 o prevádzkovaní verejného vodovodu Vydrník Vám fakturujeme analýzu pitnej vody
1900357
120.00 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS, s.r.o. 30.10.2019 04.11.2019
08.11.2019 Fakturujem Vám za vyúčtovanie príspevku na stravu podľa VZN obce Vydrník č.2/2018 za mesiac október 2019
10102019
40.00 € s DPH Obec Vydrník Marian Jendrál 31.10.2019 31.10.2019
08.11.2019 Vyjadrenie k stavbe "Dobudovanie TI ako prostriedok k integrácii MRK v obci"
9000338451
120.00 € s DPH Obec Vydrník SPP - distribúcia, a.s. 29.10.2019 04.11.2019
04.11.2019 Fakturujem Vám na základe mandátnej zmluvy zo dňa 21.1.2018 za vykonanie externého manažéra projektu na projekt s kódom ITMS: 312051J625, názov projektu "MOPS Vydrník" Služba externého manažéra poskytnutá za obdobie do 30.9.2019
024/2019
577.50 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 22.10.2019 23.10.2019
31.10.2019 Fakturujeme Vám stravné lístky
3091948587
1845.74 € s DPH Obec Vydrník DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. 22.10.2019 23.10.2019
31.10.2019 Fakturujem Vám za vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 Podpora dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
025/2019
1350.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 25.10.2019 25.10.2019
31.10.2019 Fakturujeme Vám za obdobie oktober 2019 odvoz VOK KO, zneškodnenie KO, poplatok za uloženie KO
1051903099
140.06 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 17.10.2019 28.10.2019
31.10.2019 Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky (odpadkové koše)
1901/04
700.00 € s DPH Obec Vydrník BOFIS, spol. s.r.o. 14.10.2019 17.10.2019
31.10.2019 Fakturujeme Vám dodávku a montáž dávkovacieho čerpadla vo vodojeme
1900354
958.20 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS, s.r.o. 25.10.2019 28.10.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 2282.
1 2 3 5 7 8 9 152 153