Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.01.2021 Obsluha prevádzky ČOV1 + ČOV2 za 12/2020
05/12/2020
550.00 € bez DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 15.12.2020 16.12.2020
07.01.2021 Montáž vianočného osvetlenia a servis svetelných panelov v obci Vydrník
06/12/2020
495.00 € bez DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 15.12.2020 16.12.2020
07.01.2021 Archivačná spona MIRON 2 s poštovným
20520
40.00 € bez DPH Obec Vydrník SPONKA SK, s.r.o. 15.12.2020 16.12.2020
07.01.2021 Oprava kotla (č.98) a odvzdušnenie systému a doplnenie vody v ÚK (Ocú)
2000105
63.60 € s DPH Obec Vydrník SEGAS Poprad s.r.o. 11.12.2020 16.12.2020
07.01.2021 Prezentácia v maľovanej mape podľa cenovej ponuky 20202347 z 31.7.2020 - doplatok
20120237
504.00 € s DPH Obec Vydrník CBS spol, s.r.o. 15.12.2020 18.12.2020
07.01.2021 Vydrnícky spravodajca 2/2020 spracovanie a tlač
190/2020
418.80 € s DPH Obec Vydrník Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s r.o. 18.12.2020 21.12.2020
07.01.2021 Oprava verejného rozhlasu a oprava verejného osvetlenia
07/12/2020
80.00 € bez DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 21.12.2020 22.12.2020
07.01.2021 Ochranné prostriedky pre MOPS
02041233
28.82 € s DPH Obec Vydrník Ľubomír Ilavský CATCHKEY 22.12.2020 23.12.2020
07.01.2021 Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov
48.23 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko, a.s. 23.12.2020
07.01.2021 Za vodu od 25.11 do 14.12 2020
520187339
776.16 € s DPH Obec Vydrník Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.12.2020 28.12.2020
07.01.2021 Úhrada časti náhrady za obedy - príspevok dôchodcom za 12/2020
14122020
90.50 € s DPH Obec Vydrník Marián Jendrál 23.12.2020 28.12.2020
07.01.2021 Elektrina za vybrané 3 miesta za 11/2020
7292625452
1083.27 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 07.12.2020 07.12.2020
07.01.2021 Tonery + servis počítačov
28200579
123.48 € s DPH Obec Vydrník EL TECH, Ing. Pavol Perháč 23.12.2020 30.12.2020
07.01.2021 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4,5 pre projekt "Regulácia Hrabušického potoka v róm. osade"
20/38
120.00 € bez DPH Obec Vydrník BSK EUROPE PLUS, s.r.o. 30.12.2020 30.12.2020
07.01.2021 Prístavba Obecného domu č.68 podľa Zmluvy o dielo z 27.7.2020 - tretia faktúra
104/20-Sv.
16537.99 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 30.11.2020 07.12.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 2670.
1 2 3 5 7 8 9 177 178