Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.12.2022 Výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2022
328/2022
42.00 € s DPH Obec Vydrník Osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.12.2022 01.12.2022
22.12.2022 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 12/2022
329/2022
84.00 € s DPH Obec Vydrník Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 01.12.2022 01.12.2022
22.12.2022 Autorská odmena za 2022 - deň obce
330/2022
104.52 € s DPH Obec Vydrník SOZA - Slovenský ochranný zväz autorsky pre práva k hud.d. 23.11.2022 25.11.2022
22.12.2022 DHZ - servisná prehliadka auta IVECO
331/2022
404.17 € s DPH Obec Vydrník AUTO-IMPEX spol. s.r.o. 28.11.2022 28.11.2022
22.12.2022 Miska z lipového dreva s erbom Obce Vydrník
332/2022
20.00 € s DPH Obec Vydrník Ivana Nováková 28.11.2022 30.11.2022
22.12.2022 Servisná prehliadka zariadení Obecný dom, OcÚ a Dom smútku
333/2022
451.69 € s DPH Obec Vydrník KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 30.11.2022 09.12.2022
22.12.2022 Notebook + inštalácia
334/2022
478.74 € s DPH Obec Vydrník Ing. Pavol Perháč - ELTECH 03.11.2022 12.12.2022
22.12.2022 Elektrina za vybrané 2 miesta (ČOV1+2) za 11/2022
335/2022
1807.33 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 07.12.2022 12.12.2022
22.12.2022 Výkon funkcie technika BOZP za 4.Q 2022
336/2022
135.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Majerčák 07.12.2022 12.12.2022
22.12.2022 Vývoz a preprava odpadu za 11/2022
337/2022
344.16 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 12.12.2022 14.12.2022
22.12.2022 Vývoz VOK za 11/2022
338/2022
741.50 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 12.12.2022 14.12.2022
22.12.2022 Vývoz a preprava odpadu za 11/2022
339/2022
2784.22 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 12.12.2022 14.12.2022
06.12.2022 Vývoz a preprava odpadu za 10/2022
308/2022
2641.03 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 14.11.2022 21.11.2022
06.12.2022 Externý manaž. MOPS na základe zmluvy
309/2022
1575.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 21.11.2022 21.11.2022
06.12.2022 Pristavenie vlečky a likvidácia bioodpadu na skládku v Poprade traktorom podľa Zmluvy služby
310/2022
432.00 € s DPH Obec Vydrník Martin Barabas SHR 21.11.2022 22.11.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 3404.
1 2 3 4 6 8 9 10 226 227