Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.05.2020 zálohová platba za elektrinu 03-05/2020
7436835577
827.00 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 01.05.2020 04.05.2020
12.05.2020 mob. telefón za 04/2020
8258632338
81.80 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 01.05.2020 06.05.2020
12.05.2020 pevná linka a mob. SIM karta nová za 04/2020
8258498187
73.20 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 01.05.2020 05.05.2020
04.05.2020 Vývoz a preprava odpadu za 3/2020
1052001063
1875.29 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 14.04.2020 16.04.2020
04.05.2020 Fakturujeme Vám za audit individuálnej účtovnej závierky Vašej obce za rok 2019
200605
1200.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Veronika Kutková 23.04.2020 24.04.2020
04.05.2020 Vývoz VOK za 04/2020
1052001103
307.15 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 27.04.2020 30.04.2020
22.04.2020 Meteorologické overenie merného zariadenia na ČOV I. a ČOV II.
č.056/2020
3499.20 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o. 21.02.2020 24.03.2020
22.04.2020 Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu v obci Vydrník pre rekonštrukciu miestnych komunikácii
2020001
475.00 € s DPH Obec Vydrník MUNTECH ENGINEERING s.r.o. 16.04.2020 17.04.2020
22.04.2020 Analýza pitnej vody
2000148
120.00 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS, s.r.o. 14.04.2020 17.04.2020
22.04.2020 Vykonávanie externého manažéra projektu "MOPS Vydrník" za 03/2020
18/2020
189.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 21.04.2020 21.04.2020
16.04.2020 Úhrada faktúry za 3 odberné miesta za 3/2020
7294423712
881.46 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 07.04.2020 09.04.2020
16.04.2020 oprava verejného osvetlenia
01/04/2020
75.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 09.04.2020 14.04.2020
16.04.2020 oprava verejného rozhlasu
02/04/2020
35.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 09.04.2020 14.04.2020
16.04.2020 obsluha prevádzky ČOV I. a ČOV II.
550.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 09.04.2020 14.04.2020
16.04.2020 Jednorazové vecné bremeno za stavbu "Rozšírenie vodovodnej siete, Vydrník SO 01 VODOVOD - vetva V1, V2"
2700036045
438.00 € s DPH Obec Vydrník Železnice Slovenskej republiky 08.04.2020 14.04.2020
Zobrazených 76 - 90 z celkových 2462.
1 2 3 4 6 8 9 10 164 165