Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
31.10.2019 Na základe objednávky zo dňa 26.9.2019 Vám fakturujem inžiniersku činnosť na príprave podkladov pre stavebné konanie stavby: "Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník
07/2019
790.00 € s DPH Obec Vydrník Wama - Ing. Jozef Marcinko 04.10.2019 04.10.2019
25.10.2019 Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. s číslom 6611928845
6611928845
24.00 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 14.10.2019 18.10.2019
25.10.2019 Fakturujeme Vám vyjadrenie k stavbe "Dobudovanie TI ako prostriedok k integrácií MRK v obci"
9000337487
120.00 € s DPH Obec Vydrník SPP - distribúcia, a.s. 16.10.2019 23.10.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám za vyúčtovanie na stravu podľa VZN obce Vydrník.
1782019
37.00 € s DPH Obec Vydrník Marián Jendrál 31.08.2019 16.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám za mesiac august vývoz KO? prenájom KUKA kontajnerov a zneškodnenie KO
1051902576
1463.55 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 13.09.2019 16.09.2019
17.10.2019 V zmysle objednávky č.12, fakturujeme Vám za činnosti vo verejnom obstarávaní v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorých predpisov na výber dodávateľa predmetu zákazky s názvom: Prístavba do priestorov budovy č.68 vo vl. obce
201929
500.00 € s DPH Obec Vydrník ABIZ, s.r.o. 04.09.2019 17.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám za objednávku skákacieho hradu na obecnú akciu dňa 7.9.2019
09/2019
240.00 € s DPH Obec Vydrník P.P.Paul s.r.o. 23.09.2019 23.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám vyťahanie kalu z ČOV a vyčistenie nátokovej nádrže od kalu
11310919
783.00 € s DPH Obec Vydrník MP KANAL service s.r.o. 19.09.2019 26.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám za odvoz VOK KO a zneškodnenie KO za obdobie september 2019
1051902741
150.45 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 30.09.2019 30.09.2019
17.10.2019 Dodávky zemného plynu
4450891826
414.00 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 01.09.2019 24.09.2019
17.10.2019 Dodávky zemného plynu za obdobie september 2019
4450896289
21.90 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 01.09.2019 24.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám rozbor vody
18190349
113.52 € s DPH Obec Vydrník Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 20.09.2019 25.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 02019/48 a RZ OBWE-001/2019, technickú podporu a prevádzku stránky za obdobie 12 mesiacov
1901000022
288.00 € s DPH Obec Vydrník DataX Computing, spol. s.r.o. 20.09.2019 23.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 02019/49 a RZ OBWE-001/2019, správu a napĺňanie obsahu stránky za obdobie 09-10/2019
1901000023
600.00 € s DPH Obec Vydrník DataX Computing, spol. s.r.o. 20.09.2019 23.09.2019
17.10.2019 Fakturujeme Vám za vyúčtovanie príspevku na stravu podľa VZN obce Vydrník za mesiac september
1592019
35.00 € s DPH Obec Vydrník Marián Jendrál 30.09.2019 03.10.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 2282.
1 2 3 4 6 8 9 10 152 153