Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.12.2022 Zneškodnenie biologického odpadu lístia y 21.11.2022
311/2022
58.75 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 23.11.2022 23.11.2022
06.12.2022 údržba softwéru a tonery
312/2022
188.64 € s DPH Obec Vydrník Ing. Pavol Perháč - ELTECH 21.10.2022 23.11.2022
06.12.2022 Montáž vodomerov na vybudovaných nových prípojkách a blombovanie vodomerov
313/2022
675.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Birošík ERBIJAN 24.11.2022 24.11.2022
06.12.2022 Vývoz VOK za 11/2022
314/2022
255.19 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 22.11.2022 30.11.2022
06.12.2022 Vypracovanie proj. dokumentácie na stavbu "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník"
DF/2022/14
100.00 € s DPH Obec Vydrník Wama - Ing. Jozef Marcinko 16.11.2022 21.11.2022
02.12.2022 Vývoz VOK za 10/2022
305/2022
246.55 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 14.11.2022 21.11.2022
02.12.2022 Úhrada časti náhrady za obedy - príspevok dôchodcom za 10/2022
306/2022
126.50 € s DPH Obec Vydrník Marián Jendrál 31.10.2022 21.11.2022
02.12.2022 Refundácia nákladov za plyn v byte č.2 za 10-12/2022
307/2022
210.00 € s DPH Obec Vydrník Základná škola s materskou školou Vydrník 14.11.2022 21.11.2022
16.11.2022 VO - služby za 11/2022
288/2022
680.88 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská distribučná a.s. 07.11.2022 09.11.2022
16.11.2022 Mesačná kontrola obecných budov podľa Zmluvy za 10/2022
289/2022
100.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 08.11.2022 09.11.2022
16.11.2022 Obsluha prevádzky ČOV1+2 za 10/2022
290/2022
550.00 € s DPH Obec Vydrník Ján Böhmer 08.11.2022 09.11.2022
16.11.2022 Dospelé elektródy CPR-D padz so senzorom masáže do EAD
291/2022
231.60 € s DPH Obec Vydrník RZP Trenčín, s.r.o. 04.11.2022 07.11.2022
16.11.2022 Znalecký posudok na určenie nových podielov v Obecnom dome s COOP Jednotou SD
292/2022
432.62 € s DPH Obec Vydrník Ing. Róbert Rodák 06.11.2022 07.11.2022
16.11.2022 Prevádzkovanie verejného vodovodu obce Vydrník za 11/2022
293/2022
114.50 € s DPH Obec Vydrník VaK SERVIS, s.r.o. 01.11.2022 07.11.2022
16.11.2022 Zemný plyn č.68 za 11/2022
294/2022
182.80 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 01.11.2022 07.11.2022
Zobrazených 91 - 105 z celkových 3404.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 226 227