Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si uVás stravné lístky na 4.Q 2014 - 277 ks á 3,40

Identifikácia

Číslo objednávky: č.14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: DOXX- Stravné lístky

Adresa dodávateľa: Murgašova 3, Žilina

IČO dodávateľa: 36391000

Predmet objednávky: Objednávame si uVás stravné lístky na 4.Q 2014 - 277 ks á 3,40

Cena objednávky: 941.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( samostatný referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.09.2014

Datum zverejnenia: 22.12.2014

Dokumenty