Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si uVás zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa odbornej pomoci pri prevádzke verejného vodovodu + poradenské služby

Identifikácia

Číslo objednávky: 13

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Public tenders , s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sibírska 2 Prešov

IČO dodávateľa: 47397021

Predmet objednávky: Objednávame si uVás zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa odbornej pomoci pri prevádzke verejného vodovodu + poradenské služby

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referntka samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.08.2014

Datum zverejnenia: 05.01.2015

Dokumenty