Obec Vydrník

Objednávka

Technické poradenstvo po záverečnej kontrole stavby "regenerácia sídla Vydrník - Infraštruktúra " riadiacim orgánom

Identifikácia

Číslo objednávky: 16

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: INPROKON s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šustekova 16,Bratislava

IČO dodávateľa: 31330843

Predmet objednávky: Technické poradenstvo po záverečnej kontrole stavby "regenerácia sídla Vydrník - Infraštruktúra " riadiacim orgánom

Cena objednávky: 1000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( referent samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 06.11.2014

Datum zverejnenia: 05.01.2015

Dokumenty