Obec Vydrník

Objednávka

Stravné lístky DOXX na 1.Q.2015

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: DOXX, str.lístky, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Murgašova3, Žilina

IČO dodávateľa: 36391000

Predmet objednávky: Stravné lístky DOXX na 1.Q.2015

Cena objednávky: 914.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.01.2015

Datum zverejnenia: 15.07.2015

Dokumenty