Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás štrkodrvu na údržbu miestnych komunikácii v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: 2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MOPAX

Adresa dodávateľa: Rovná 4242, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet objednávky: Objednávame u Vás štrkodrvu na údržbu miestnych komunikácii v obci Vydrník

Cena objednávky: 850.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.01.2015

Datum zverejnenia: 15.07.2015

Dokumenty