Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si u Vás štrkodrv na údržbu miestnych komunikácií

Identifikácia

Číslo objednávky: 4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MOPAX

Adresa dodávateľa: Rovná 4242, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás štrkodrv na údržbu miestnych komunikácií

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.02.2015

Datum zverejnenia: 15.07.2015

Dokumenty