Obec Vydrník

Objednávka

Školské potreby pre Špeciálnu základnú školu v Sp.Štiavniku, elokovanú triedu vo Vydrníku, na 2.polrok šk. roka 2014/2015

Identifikácia

Číslo objednávky: č.6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Školské potreby pre Špeciálnu základnú školu v Sp.Štiavniku, elokovanú triedu vo Vydrníku, na 2.polrok šk. roka 2014/2015

Cena objednávky: 182.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.02.2015

Datum zverejnenia: 16.07.2015

Dokumenty