Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si u Vás štrkodrť na údržbu miestnych komunikácii v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: č.9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MOPAX

Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás štrkodrť na údržbu miestnych komunikácii v obci Vydrník

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.03.2015

Datum zverejnenia: 16.07.2015

Dokumenty