Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si u Vás opravu svietidiel ver. osvetlenia a údržbu ČOV1vo Vydrníku na základe Zmluvy o dielo č.2/2014

Identifikácia

Číslo objednávky: č.7

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.2/2014

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ján Bohmer

Adresa dodávateľa: Vydrník 123

IČO dodávateľa: 43261124

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás opravu svietidiel ver. osvetlenia a údržbu ČOV1vo Vydrníku na základe Zmluvy o dielo č.2/2014

Cena objednávky: 160.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.03.2015

Datum zverejnenia: 16.07.2015

Dokumenty