Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame si u Vás štrkodrvu na údržbu miestnych komunikácií v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: č.13

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Stein, Vít Aksteiner

Adresa dodávateľa: Bernolákova 503, Hrabušice

IČO dodávateľa: 30669235

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás štrkodrvu na údržbu miestnych komunikácií v obci Vydrník

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Darina Lesnická ( Referent samosprávy obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.05.2015

Datum zverejnenia: 20.07.2015

Dokumenty