Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dot.z EF pre projekt "Rozšírenie kanal.siete ..."

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/60

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: BSK EUROPE PLUS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 51005875

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dot.z EF pre projekt "Rozšírenie kanal.siete ..."

Cena objednávky: 580.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 25.10.2019

Datum zverejnenia: 13.11.2019

Dokumenty