Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie GP za účelom zriadenia vec. bremena a práva uloženia inž. sieti v k.ú. Vydrník na parc.reg.C č.1206 - zameranie vodovodu

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/62

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Eva Schurger - JOCHMANN

Adresa dodávateľa: MPČĽ 21, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 11946318

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie GP za účelom zriadenia vec. bremena a práva uloženia inž. sieti v k.ú. Vydrník na parc.reg.C č.1206 - zameranie vodovodu

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.11.2019

Datum zverejnenia: 28.11.2019

Dokumenty