Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás revíziu plynových kotlov v kotolni OcÚ, v Dome smútku, obecnom dome č.68 a č.98

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/63

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SEGAS združenie, Lacuš Štefan

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32866143

Predmet objednávky: Objednávame u Vás revíziu plynových kotlov v kotolni OcÚ, v Dome smútku, obecnom dome č.68 a č.98

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.11.2019

Datum zverejnenia: 10.12.2019

Dokumenty