Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás spracovanie a tlač občasníka Vydrnícky spravodajca č.2/2019 podľa vašej cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/64

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 594, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31675859

Predmet objednávky: Objednávame u Vás spracovanie a tlač občasníka Vydrnícky spravodajca č.2/2019 podľa vašej cenovej ponuky

Cena objednávky: 394.92 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2019

Datum zverejnenia: 11.12.2019

Dokumenty