Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás prácu - vyrezanie stromov na obecnom cintoríne

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/66

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ján Bohmer

Adresa dodávateľa: Vydrník č. 123

IČO dodávateľa: 43261124

Predmet objednávky: Objednávame u Vás prácu - vyrezanie stromov na obecnom cintoríne

Cena objednávky: 85.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019

Dokumenty