Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás kamenivo na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/68

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: GRAVAT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 69, 059 36 Mengusovce

IČO dodávateľa: 51965763

Predmet objednávky: Objednávame u Vás kamenivo na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Vydrník

Cena objednávky: 236.52 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 29.11.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019

Dokumenty