Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás výškopisné a polohopisné zameranie uličného pásu v obci Vydrník pre projekt rekonštrukcia miestnych komunikácií

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/67

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Ondrej Blaščák

Adresa dodávateľa: Vansovej 6528, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 40291014

Predmet objednávky: Objednávame u Vás výškopisné a polohopisné zameranie uličného pásu v obci Vydrník pre projekt rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cena objednávky: 190.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.11.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019

Dokumenty