Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás prácu - odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Vydrník podľa potreby a snehových podmienok

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/71

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Martin Barabas SHR

Adresa dodávateľa: Vydrník č. 127

IČO dodávateľa: 37796020

Predmet objednávky: Objednávame u Vás prácu - odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Vydrník podľa potreby a snehových podmienok

Cena objednávky: 240.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty