Obec Vydrník

Objednávka

Objednávka predprojektového polohopisného a výškopisného zamerania uličného pásu v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: O2020/11

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: NUMTECH ENGINEERING GEODESY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Konštantínova 3308, Prešov

IČO dodávateľa: 53003811

Predmet objednávky: Objednávka predprojektového polohopisného a výškopisného zamerania uličného pásu v obci Vydrník

Cena objednávky: 475.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 31.03.2020

Datum zverejnenia: 22.04.2020

Dokumenty