Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie geom. plánu na pričlenenie parcely reg."E" č.535 k cintorínu v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/12

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Vladimír Čech - GEOPLUS

Adresa dodávateľa: 38, 053 04 Studenec

IČO dodávateľa: 43356826

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie geom. plánu na pričlenenie parcely reg."E" č.535 k cintorínu v obci Vydrník

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 04.05.2020

Dokumenty