Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás realizáciu Vo na dodávateľa práce v súlade s platnou legislatívou SR na zákazku: Technická údržba ČOV II. v roku 2020 v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/13

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ABIZ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 4716, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46659579

Predmet objednávky: Objednávame u Vás realizáciu Vo na dodávateľa práce v súlade s platnou legislatívou SR na zákazku: Technická údržba ČOV II. v roku 2020 v obci

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 11.05.2020

Dokumenty