Obec Vydrník

Objednávka

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizačnej dokumentácie v jednostupňovom prevedení podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: č.O2020/14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: BSK EUROPE PLUS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Svobodu 79

IČO dodávateľa: 36513369

Predmet objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizačnej dokumentácie v jednostupňovom prevedení podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 2750.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.05.2020

Datum zverejnenia: 18.05.2020

Dokumenty