Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás realizáciu VO na dodávateľa práce v súlade s platnou legislatívou SR na zákazku "Úprava povrchu miestnej komunikácie v obci"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/16

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ABIZ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 4716, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46659579

Predmet objednávky: Objednávame u Vás realizáciu VO na dodávateľa práce v súlade s platnou legislatívou SR na zákazku "Úprava povrchu miestnej komunikácie v obci"

Cena objednávky: 350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.06.2020

Datum zverejnenia: 04.06.2020

Dokumenty