Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás realizáciu VO na dodávateľa stavby "Prístavba pre vstup do priestorov budovy COOP Jednota vo vlastnícte obce - zmena"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ABIZ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 4716, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46659579

Predmet objednávky: Objednávame u Vás realizáciu VO na dodávateľa stavby "Prístavba pre vstup do priestorov budovy COOP Jednota vo vlastnícte obce - zmena"

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 05.06.2020

Datum zverejnenia: 05.06.2020

Dokumenty