Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás ťahanie a likvidáciu kalov z ČOV 2 v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Danko Jozef

Adresa dodávateľa: Šrobárová 2682, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32862644

Predmet objednávky: Objednávame u Vás ťahanie a likvidáciu kalov z ČOV 2 v obci Vydrník

Cena objednávky: 552.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.06.2020

Datum zverejnenia: 23.06.2020

Dokumenty