Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodntoty vecného bremena "Registrácia sídla Vydrník-infraštruktúra" podľa ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Lucia Brincková

Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 50, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 40859266

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodntoty vecného bremena "Registrácia sídla Vydrník-infraštruktúra" podľa ponuky

Cena objednávky: 170.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 29.06.2020

Datum zverejnenia: 15.07.2020

Dokumenty