Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás prezentáciu v maľovanej mape podľa cenovej ponuky 20202347 z 31.7.2020

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/25

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: CSB spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet objednávky: Objednávame u Vás prezentáciu v maľovanej mape podľa cenovej ponuky 20202347 z 31.7.2020

Cena objednávky: 1260.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 31.07.2020

Datum zverejnenia: 31.07.2020

Dokumenty