Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás prípravu spracovania a tlač občasnika "Vydnícky spravodajca" č.2/2020 podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/55

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 594, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31675859

Predmet objednávky: Objednávame u Vás prípravu spracovania a tlač občasnika "Vydnícky spravodajca" č.2/2020 podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 418.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 07.12.2020

Dokumenty