Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie statického posudku v budove obecného úradu vo Vydrníku

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/56

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.

Adresa dodávateľa: Michala Hlaváčka 30, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 47918900

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie statického posudku v budove obecného úradu vo Vydrníku

Cena objednávky: 240.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2020

Datum zverejnenia: 16.12.2020

Dokumenty