Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás opravu kotla (č.98) a odvzdušenie a doplnenie systému ÚK (OcÚ)

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/58

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet objednávky: Objednávame u Vás opravu kotla (č.98) a odvzdušenie a doplnenie systému ÚK (OcÚ)

Cena objednávky: 63.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2020

Datum zverejnenia: 07.01.2021

Dokumenty