Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás predprojektovú prípravu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Vydrník nasledovne: miestna komunikácia "pod kostolom" miestna komunikácia " v časti obce stanica"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02021/3

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Marcinko - WAMA

Adresa dodávateľa: Mládeže 2347, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 43538151

Predmet objednávky: Objednávame u Vás predprojektovú prípravu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Vydrník nasledovne: miestna komunikácia "pod kostolom" miestna komunikácia " v časti obce stanica"

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 20.01.2021

Datum zverejnenia: 20.01.2021

Dokumenty