Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás v roku 2021 rozbor vody podľa Prevádzkového poriadku obecného vodovodu a Zmluvy č.205/2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 02021/4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: VaK SERVIS

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet objednávky: Objednávame u Vás v roku 2021 rozbor vody podľa Prevádzkového poriadku obecného vodovodu a Zmluvy č.205/2019

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 20.01.2021

Datum zverejnenia: 20.01.2021

Dokumenty