Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame stravné lístky DOXX na prvý štvrťrok 2021 v nomin. hodnote 4,00€

Identifikácia

Číslo objednávky: 02021/1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: DOXX,str.lístky s.r.o

Adresa dodávateľa: Murgašova 3, 01001 Žilina

IČO dodávateľa: 36391000

Predmet objednávky: Objednávame stravné lístky DOXX na prvý štvrťrok 2021 v nomin. hodnote 4,00€

Cena objednávky: 3892.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 07.01.2021

Datum zverejnenia: 26.01.2021

Dokumenty