Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás obedy a večere pre členov testovacieho tímu v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo objednávky: 02021/5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Marián Jendrál

Adresa dodávateľa: Bernolákova 506/15, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 33982538

Predmet objednávky: Objednávame u Vás obedy a večere pre členov testovacieho tímu v obci Vydrník

Cena objednávky: 198.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 21.01.2021

Datum zverejnenia: 27.01.2021

Dokumenty