Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie betónového oplotenia rozšíreného obecného cintorína podľa skutočného stavu.

Identifikácia

Číslo objednávky: 02021/2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: BSK EUROPE PLUS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Svobodu 79, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36513369

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie betónového oplotenia rozšíreného obecného cintorína podľa skutočného stavu.

Cena objednávky: 220.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 02.01.2021

Datum zverejnenia: 27.01.2021

Dokumenty