Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov pre parkovacie miesta v obci Vydrník.

Identifikácia

Číslo objednávky: 02021/6

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Vladimír Čech - GEOPLUS

Adresa dodávateľa: 38, 053 04 Studenec

IČO dodávateľa: 43356826

Predmet objednávky: Objednávame u Vás polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov pre parkovacie miesta v obci Vydrník.

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 03.02.2021

Datum zverejnenia: 03.02.2021

Dokumenty