Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás montáž vodomerov na vybudovanie nových vodovodných prípojkách

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/47

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ján Birošík ERBIJAN

Adresa dodávateľa: Komenského 588/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44864582

Predmet objednávky: Objednávame u Vás montáž vodomerov na vybudovanie nových vodovodných prípojkách

Cena objednávky: 510.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 30.09.2022

Datum zverejnenia: 24.10.2022

Dokumenty