Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie PD trvalého dopravného značenia pre schválenie D1 Poprad pre potreby kolaudácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/55

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: WAMA - Ing. Jozef Marcinko

Adresa dodávateľa: Mládeže 2347, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 43538151

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie PD trvalého dopravného značenia pre schválenie D1 Poprad pre potreby kolaudácie

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 07.11.2022

Dokumenty