Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás kompostéry 850 litr. s dopravou

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/54

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: OZY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 46322540

Predmet objednávky: Objednávame u Vás kompostéry 850 litr. s dopravou

Cena objednávky: 907.01 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.10.2022

Datum zverejnenia: 09.11.2022

Dokumenty