Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás revíziu plynových kotlov v Obecnom dome súp. č. 68 obecnom úrade a v Dome smútku vo Vydrníku

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/53

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet objednávky: Objednávame u Vás revíziu plynových kotlov v Obecnom dome súp. č. 68 obecnom úrade a v Dome smútku vo Vydrníku

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 18.10.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

Dokumenty