Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás tlač občasníka Vydrnícky spravodajca v rozsahu 12 strán

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/58

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 594, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31675859

Predmet objednávky: Objednávame u Vás tlač občasníka Vydrnícky spravodajca v rozsahu 12 strán

Cena objednávky: 619.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.11.2022

Datum zverejnenia: 30.11.2022

Dokumenty