Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás pristavenie vlečky a odvoz bioodpadu lístia na skládku v Poprade - Kvetnici traktorom

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/56

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Martin Barabas SHR

Adresa dodávateľa: Vydrník č. 127

IČO dodávateľa: 37796020

Predmet objednávky: Objednávame u Vás pristavenie vlečky a odvoz bioodpadu lístia na skládku v Poprade - Kvetnici traktorom

Cena objednávky: 432.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Bizoň ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 21.11.2022

Datum zverejnenia: 06.12.2022

Dokumenty