Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás službu - zimná údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch podľa potreby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z 1.9.2016

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/59

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Martin Barabas SHR

Adresa dodávateľa: Vydrník č. 127

IČO dodávateľa: 37796020

Predmet objednávky: Objednávame u Vás službu - zimná údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch podľa potreby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z 1.9.2016

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Maroš Kroščen ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 09.12.2022

Datum zverejnenia: 09.12.2022

Dokumenty