Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás opravu zabezpečovacieho systému na obecnom úrade podľa cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 02022/60

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: KELCOM INTERNATIONAL POPRAD s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vagonarska 2363/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31687342

Predmet objednávky: Objednávame u Vás opravu zabezpečovacieho systému na obecnom úrade podľa cenovej ponuky

Cena objednávky: 735.37 € s DPH

Objednávku vystavil: Maroš Kroščen ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 19.12.2022

Datum zverejnenia: 05.01.2023

Dokumenty