Obec Vydrník

Objednávka

Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o NFP z Fondu na podporu kultúry narodn. menšín pre Obec Vydrník na "Deň rómov 2023"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02023/2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ROMAD - OZ pre podporu vzdelávania, výchovy a kultúry

Adresa dodávateľa: Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec

IČO dodávateľa: 50026101

Predmet objednávky: Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o NFP z Fondu na podporu kultúry narodn. menšín pre Obec Vydrník na "Deň rómov 2023"

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Maroš Kroščen ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 30.01.2023

Dokumenty