Obec Vydrník

Objednávka

Pivné sety na 14.7.2012

Identifikácia

Číslo objednávky: 0201210

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Mgr.Marek Chudík

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2613

IČO dodávateľa: 44240511

Predmet objednávky: Pivné sety na 14.7.2012

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Darina Lesnická ( referent obec.samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2012

Datum zverejnenia: 28.02.2013

Dokumenty