Obec Vydrník

Objednávka

Objednanie svetelných zdrojov - farebných

Identifikácia

Číslo objednávky: 0212/18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Orgeco s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bešeňovská cesta 7,Nové zámky

IČO dodávateľa: 31433090

Predmet objednávky: Objednanie svetelných zdrojov - farebných

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Darina Lesnická ( referent obec.samosprávy )

Dátumy

Dátum objednania: 04.12.2012

Datum zverejnenia: 19.03.2013

Dokumenty